KOBE univ. ICE HOCKEY TEAM


NEWS!!

2015/1/21 2月と3月の日程を公開しました!
2015/12/7 リーグ戦と神甲戦の写真を公開しました!
2015/11/26 1月の日程を公開しました!
2015/10/19 12月の日程を公開しました!
2015/10/2 11月の日程を公開しました!
2015/9/20 リーグ戦のページを公開しました!
2015/9/10 10月の日程を公開しました!
2015/9/9 岡山合宿の写真を公開しました!
2015/8/19 9月の日程を公開しました!
2015/6/29 BBQの写真を公開しました!
2015/6/29 8月の日程を公開しました!
2015/6/1 ホームページをリニューアルしました!